JAS-bloggen
Okategoriserade

Bloggen har ordet – efterfrågar förändring: ”Kommer gynna alla parter”

Idag fick jag chansen i Innebandymagazinets sommarblogg att skriva om något ämne, händelse eller dylikt som jag vill dela med mig av. Jag valde självklart att skriva om något i JAS, den förändring som jag vill se för att höja produkten. Nedan ser ni texten i kursiv stil, där det sista i fetstil är det jag lagt till i efterhand för att utveckla än mer lite.

Samarbetspartners